Kopjafák

kopjafa Székelyföld építészetének egyik kiemelkedő eleme. Más nevei a fejfafütül való fa, valamint a gombfa.

A temetői sírjelek egyik fajtája. A kopjafaállítás régi székely szokás. Temetéskor a koporsót két kopján vitték ki a temetőbe, s ezeket a sírhalom két végébe tűzték. A kopjafa egy fából kifaragott, díszített oszlop. Általában megemlékezésül vagy kegyeleti emlékként szolgálhat, esetleg kerti plasztikaként. Általában egy ember magasságával bír, kiforrott harmóniával és formavilággal van ötvözve. Nagyon kevesen értenek a kopjafák nyelvén, de még kevesebben értenek faragásukhoz.

Mi a különbség fejfa és kopjafa között?


„A szatmárcsekei temető kapcsán hol csónak fejfákról, hol pedig kopjafákról beszélnek. Melyik a helyes, egyáltalán van-e különbség fejfa és kopjafa között?”

A fejfa a református és az unitárius temetők sírjele. A sír fej felőli részénél tűzik le. Sokféle alakú fejfát ismerünk: vannak táblás, csónak alakú, ember alakú illetve oszlopos fejfák is.A kopjafa az oszlopos fejfa egyik vállfaja. Egyes vélemények szerint a kopjás temetések emlékét őrzi. (A kopja lándzsaszerű szúrófegyver.) A hódoltság kori török temetők elterjedt sírjele volt ugyanis a halott mellé szúrt dzsida.

Mások szerint viszont a kopjafa-állításban régi székely szokás köszön vissza, amikor is a koporsót két kopján vitték ki a temetőbe, s ezeket a hant két végébe tűzték.
A karcsú kopjafáknak mind a négy oldalát egyforma, mértani elemekkel díszítik, a csúcsuk általában gömbben,virágban vagy buzogányban végződik. Míg a táblás fejfákra feliratokat, a halott életének fontosabb epizódjairól hosszabb rigmusokat véstek, a vékony kopjafákra nem fért felirat, többnyire csak a halál évszáma szerepel rajtuk. Újabban emlékoszlopokat is faragnak a kopjafa mintájára.
A fejfákat (kopjafákat) leggyakrabban tölgyből faragták, magasságuk 200-300 cm, amelynek körülbelül egyharmada került a földbe. A fát korommal vagy kátránnyal kenték be, hogy tovább elálljon.

Google PageRank